Kapela Masters

Jára Bárta

Jára Bárta vystudoval obory klavír a skladba na Konzervatoři Jaroslava Ježka (KJJ) v Praze, kde již 12 let vyučuje. Titul bakalář získal v Ústavu hudební vědy na MU v Brně. Působí v několika hudebních uskupeních (Tarapaca, Madfinger, Lenka Filipová), nebo často zaskakuje (Top Dream Company, Chantal Poullain, Maranatha Gospel Choir, Gospel Ltd., Zatrestband, Orchestr Karla Vlacha, Kaczi, Eva Emingerová, Štěpán Markovič, Jan Karez, František Tomšíček, Roman Vojtek, Big band Felixe Slováčka, aj.)

Jára Bárta studied piano and composition at the Jaroslav Ježek Conservatory (KJJ) in Prague, where he has been teaching for 12 years. He received his BA degree from the Institute of Musicology at Masaryk University in Brno. He works in several musical ensembles (Tarapaca, Madfinger, Lenka Filipová), or he often makes a guest appearance (Top Dream Company, Chantal Poullain, Maranatha Gospel Choir, Gospel Ltd., Zatrestband, Orchestr Karla Vlacha, Kaczi, Eva Emingerová, Štěpán Markovič, Jan Karez, František Tomšíček, Roman Vojtek, Big band Felixe Slováčka, etc.)

Branko Križek

Branko Križek je přední a vyhledávaný jazzový a fusion bubeník. Studoval u profesora Miloše Veselého a na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Spolupracoval např. s umělci: Emil Viklický, Alice Springs, Daniela Šinkorová, Radka Fišarová, Martina Balogová, Jana Koubková, Elena Sonenshine, Eva Emingerová, Jan Smigmator, Filip Gondolán, Matěj Benko a další,přičemž z většinou z nich natočil CD. Je hráčem firem: MAPEX – bicí, ANATOLIAN – činely, PELLWOOD – paličky.

Branko Križek is a leading and sought after jazz and fusion drummer. He studied under Professor Miloš Veselý and at the Jaroslav Ježek Conservatory. He has collaborated with many artists: Emil Viklický, Alice Springs, Daniela Šinkorová, Radka Fišarová, Martina Balogová, Jana Koubková, Elena Sonenshine, Eva Emingerová, Jan Smigmator, Filip Gondolán, Matěj Benko and others. With most of them he recorded a CD. He is a player of the companies: MAPEX - drums, ANATOLIAN - cymbals, PELLWOOD - drumsticks.

Jan Greifoner

Jan Greifoner je pokračovatelem rodinné tradice. Jeho otec, basista Pavel Greifoner, je dlouholetým členem doprovodné skupiny Jiřího Suchého a divadla Semafor. Vystudoval Konzervatoř Jaroslava Ježka ve třídě kontrabasisty Petra Kořínka a od začátku studií již patřil k často obsazovaným hráčům. Doma je jak v tradičním, tak i moderním jazzu s přesahem do dalších hudebních žánrů. Byl členem No Borders (později Matej Benko Trio), se kterým natočil velmi úspěšné CD.

Jan Greifoner is a continuation of a family tradition. His father, bassist Pavel Greifoner, is a longtime member of the accompanying group of Jiří Suchý and the Semafor Theater. Jan graduated from the Jaroslav Ježek Conservatory in the class of double bass player Petr Kořínek, and from the beginning of his studies he was one of the most frequently occupied players. His specialty is both traditional and modern jazz with an overlap into other musical genres. He was a member of No Borders (later Matej Benko Trio), with whom he made a very successful CD.